Logo

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

22/06/2018 In bài viết

CÁC THẾ HỆ LÃNH ĐẠO
CHỦ CHỐT CỦA LIÊN ĐOÀN
 

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
Nguyễn Ngọc Lan (1978 – 1980)  
Mẫn Hoán (1981 – 1982)  
Thạch Trúc (1983 – 1992)  
Nguyễn Văn Ty (1993 – 1997)  
Nguyễn Văn Hoai (1997 – 1998)  
Trịnh Xuân Bền (1998 – 1999)  
Phạm Văn Nhuần (2000 – 2002)  
Nguyễn Quang Hưng (2003 – 2009)  
Nguyễn Trường Giang (2010 – nay)  
LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG
Thạch Trúc (1978 – 1982)  
Nguyễn Văn Hoai (1983 – 1988)  
Trịnh Xuân Bền (7/1998 – 4/2000)  
Nguyễn Quang Hưng (5/2000 – 12/2009)  
Nguyễn Trường Giang (1/2010 – đến nay)  
PHÓ LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hoai (1978 – 1982)  
Phạm Thế Hệ (1978 – 1980)  
Nguyễn Ngọc Anh (1981 – 1991)  
Lê Văn Hội (1984 – 1991)  
Đinh Văn Thân (1982 – 2000)  
Trịnh Xuân Bền (1996 – 1998)  
Nguyễn Quang Hưng (1999 – 2000)  
Nguyễn Đắc Đồng (2000 – 2002)  
Nguyễn Trường Giang (9/2002 – 12/2006)  
Bùi Tất Hợp (4/2005 – 7/2011)  
Lưu Văn Dũng (6/2007 – 9/2010)  
Lê Quyết Tâm    
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
Chu Văn Hiến (1978 – 1986)  
Lê Xuân Tịnh (1987 – 1992)  
Trịnh Đình Hoan (1993 – 8/2005)  
Phạm Văn Nhuần (9/2005 – 10/2007)  
Nguyễn Quang Huân (11/2007 – đến nay)  
BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN CS HỒ CHÍ MINH
Lê Gia Biên (1978 – 1984)  
Nguyễn Hồng Minh 1985  
Hoàng Viết Chinh (1985 – 1986)  
Nguyễn Quang Huân (1986 – 1992)  
Trần Thanh Hải (1992 – 1993)  
Trịnh Đình Huấn (2009 – 2012)  
Nguyễn Thái Sơn (11/2012 đến nay)  

NHỮNG NỘI DUNG KHÁC

Kỷ niệm 35 năm thành lập Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm 1978 - 2013
Hào khí Viêt Nam (Liên đoàn ĐỊa chất Xạ - Hiếm)
Văn nghệ Hội nghị Đại biểu Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm năm 2016
Ảnh hội nghị

Ảnh hội nghị

Ảnh họp
Ảnh họp
Ảnh kỷ niệm
Ảnh kỷ niệm

Hoạt động chuyên môn

Đơn vị trực thuộc

Thông tin cần biết

Đăng nhập

Văn bản pháp quy

Hình ảnh liên đoàn

Copyrights 2017 Geological Division for Radioactive And Rare Elements. All rights reserved.