Logo

Các bài báo kỷ niệm 40 năm thành lập

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển với nhiều biến động trong sự phát triển của ngành địa chất nói riêng và đất nước nói chung, Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm đã từng bước khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công tác điều tra, khảo sát, thăm dò khoáng sản xạ hiếm và các khoáng sản khác phục vụ nhu cầu nguyên liệu khoáng của nền kinh tế.

Xem chi tiết...

Ngày 28/6/1978 Chính phủ có Quyết định số 160/CP thành lập Liên đoàn Địa chất 10 với nhiệm vụ chủ yếu là nghiên cứu tổng hợp, điều tra tiềm năng khoáng sản xạ hiếm và các nguyên tố đi kèm. Liên đoàn Địa chất 10 hình thành và kế thừa từ các đơn vị địa chất tìm kiếm quặng xạ hiếm.

Xem chi tiết...

Các kết quả tìm kiếm đánh giá, các đề tài nghiên cứu của các nhà địa chất trước đây ở khu vực Miền Bắc nước ta đã phát hiện được nhiều mỏ gốc và sa khoáng thiếc, wolfram có giá trị công nghiệp, nhiều nơi đã và đang được khai thác.

Xem chi tiết...

Đường cong địa vật lý lỗ khoan đầu tiên (9/1927) do Henri Doll tiến hành, đo điện trở suất biểu kiến của thành hệ tại một giếng khoan dầu khí ở Pechelbronn, Pháp.

Xem chi tiết...

Kỷ niệm 35 năm thành lập Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm 1978 - 2013
Hào khí Viêt Nam (Liên đoàn ĐỊa chất Xạ - Hiếm)
Văn nghệ Hội nghị Đại biểu Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm năm 2016
Phân tích mẫu trên thiết bị ORTEC GEM 30

Phân tích mẫu trên thiết bị ORTEC GEM 30

Hệ thống ICP-MS Agilent 7700x
Hệ thống ICP-MS Agilent 7700x
Nghiền mịn mẫu đất đá
Nghiền mịn mẫu đất đá

Hoạt động chuyên môn

Đơn vị trực thuộc

Đăng nhập

Liên kết website

Hình ảnh liên đoàn

Copyrights 2017 Geological Division for Radioactive And Rare Elements. All rights reserved.