Logo

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN

In bài viết

1.     Các phương pháp địa chất:
-         Lộ trình, đo vẽ địa chất.
-         Lấy, gia công, phân tích mẫu các loại.
-         Khoan tay kiểu Úc trong khảo sát, thăm dò các mỏ sa khoáng.
-         Khoan sâu lấy mẫu khoáng sản.
-         Khoan phá mẫu đường kính lớn.
-         Khai đào công trình hào, giếng và các công trình khai đào khác.
2.     Trắc địa:
-         Định tuyến bằng máy.
-         Lập các loại lưới giải tích, lưới khống chế mặt phẳng toạ độ, độ cao.
-         Đo vẽ bản đồ địa hình các tỷ lệ.
-         Trắc địa công trình.
 
3.     Các phương pháp địa vật lý:
-         Đo điện mặt cắt, đo sâu điện, đo điện phân cực kích thích.
-         Đo từ tính.
-         Đo phóng xạ các loại: Xạ mặt đất, xạ công trình, phổ gamma, đo eman, đo dtectơvêt, đo bụi phóng xạ, đo phóng xạ trong các môi trường đất, nước, không khí..
-         Đo karota lỗ khoan các phương pháp điện, từ, xạ, mật độ, đường kính, độ lệch.
-         Điều tra, giám sát môi trường phóng xạ.
 
4.     Các phương pháp địa chất thuỷ văn địa chất công trình:
-         Đo vẽ ĐCTV-ĐCCT các tỷ lệ.
-         Lấy các loại mẫu nghiên cứu ĐCTV-ĐCCT.
-         Bơm nước, đổ nước, ép nước thí nghiệm.
-         Quan trắc ĐCTV- ĐCCT.
-         Làm thí nghiệm ĐCCT ngoài thực địa.
 
5. Phân tích thí nghiệm mẫu các loại.
-         Phân tích hóa.
-         Phân tích quang phổ khối ICP-MS.
-         Phân tích hoạt độ anpha, beta.
-         Phân tích khóang vật, thạch học.

NHỮNG NỘI DUNG KHÁC

Kỷ niệm 35 năm thành lập Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm 1978 - 2013
Hào khí Viêt Nam (Liên đoàn ĐỊa chất Xạ - Hiếm)
Văn nghệ Hội nghị Đại biểu Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm năm 2016
Phân tích mẫu trên thiết bị ORTEC GEM 30

Phân tích mẫu trên thiết bị ORTEC GEM 30

Hệ thống ICP-MS Agilent 7700x
Hệ thống ICP-MS Agilent 7700x
Nghiền mịn mẫu đất đá
Nghiền mịn mẫu đất đá

Hình ảnh liên đoàn

Copyrights 2017 Geological Division for Radioactive And Rare Elements. All rights reserved.