Logo

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT XẠ HIẾM KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2020-2025

In bài viết

Thứ hai, ngày 18-19/5/2020
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT XẠ HIẾM
KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2020-2025
Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Liên đoàn Địa chất Xạ-Hiếm khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã nêu: qua 5 năm Đảng bộ Liên đoàn đã không ngừng lớn mạnh cả về chất lượng, số lượng đảng viên. Trong toàn đảng bộ có 70 Đảng viên; 06 chi bộ trực thuộc Đảng bộ. Đội ngũ đảng viên có tư tưởng chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức; có trình độ chuyên môn và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đảng phân công
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Liên đoàn đã tập trung lãnh đọa hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị như lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động chủ động thực hiện tốt các công việc được giao trong từng vị trí công việc ở từng đơn vị, công tác xây dựng đảng. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiết tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

Đồng chí Trịnh Đình Huấn-Bí thư đảng Ủy thông qua Báo cáo chính trị tại Đại hội
Chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nề nếp, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tại các chi bộ
Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng đảng góp phần đẩy lùi, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.
Nhiệm kỳ vừa qua với vai trò lãnh đạo của các cấp ủy trong Liên đoàn được nâng cao đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ năng lực ngày một nâng cao nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể có bước phát triển mới, hoạt động của các tổ chức đoàn thể thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đề ra các mục tiêu cơ bản sau:
(1) Hoàn thành toàn diện kế hoạch Nhà nước giao, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác điều tra cơ bản về địa chất về khoáng sản; các nhiệm vụ về quan trắc môi trường; môi trường khoáng sản độc hại và các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.
(2) Mở rộng, tăng cường quan hệ với các đơn vị bạn và đối tác để tìm kiếm thêm nhiệm vụ, đa dạng loại hình công việc; Phấn đấu ổn định việc làm và tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức (đặc biệt là đối với lực lượng sản xuất trực tiếp) tạo đà cho sự phát triển những năm tiếp theo.
(3) Giữ vững và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên-Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Vĩnh Kiên ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Liên đoàn Địa chất Xạ-Hiếm đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất, tập trung thảo luận đề xuất giải pháp đưa nghị quyết vào thực tiễn, bảo đảm hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, đưa Liên đoàn ngày càng phát triển bền vững về lĩnh vực điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản cũng như lĩnh vực môi trường khoáng sản độc hại.

Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên-Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng Bộ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Bùi Vĩnh Kiên-Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, chụp ảnh lưu niệm với Đảng bộ Liên đoàn Địa chất Xạ-Hiếm
Sau 02 ngày nghiêm túc, khẩn trương, trong không khí dân chủ, đoàn kết và với ý thức trách nhiệm cao, Ðại hội Đảng bộ Liên đoàn Địa chất Xạ-Hiếm đã hoàn thành theo đúng chương trình đề ra; Tại đại hội cũng đã bầu 10 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Liên đoàn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội đã bầu 12 đồng chí (10 đồng chí chính thức; 02 đồng chí dự bị) tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn là Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm đã thành công tốt đẹp, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ đó là: “Trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, năng động, sáng tạo và phát triển bền vững”; thành công của Đại hội là sự chứng minh cho sự nhất trí cao của cấp ủy Đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động hướng tới xây dựng Liên đoàn ngày càng phát triển./.
 

NHỮNG NỘI DUNG KHÁC

Kỷ niệm 35 năm thành lập Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm 1978 - 2013
Hào khí Viêt Nam (Liên đoàn ĐỊa chất Xạ - Hiếm)
Văn nghệ Hội nghị Đại biểu Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm năm 2016
Phân tích mẫu trên thiết bị ORTEC GEM 30

Phân tích mẫu trên thiết bị ORTEC GEM 30

Hệ thống ICP-MS Agilent 7700x
Hệ thống ICP-MS Agilent 7700x
Nghiền mịn mẫu đất đá
Nghiền mịn mẫu đất đá

Hoạt động chuyên môn

Đơn vị trực thuộc

Đăng nhập

Văn bản pháp quy

Liên kết website

Hình ảnh liên đoàn

Copyrights 2017 Geological Division for Radioactive And Rare Elements. All rights reserved.