Logo
Các hoạt động dịch vụ Địa chất, khoáng sản

Các hoạt động dịch vụ Địa chất, khoáng sản

Các phương pháp nghiên cứu, điều tra Địa chất, Khoáng sản

Các phương pháp nghiên cứu, điều tra Địa chất, Khoáng sản đã và đang thực hiện tại Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm

Các phương pháp nghiên cứu, điều tra Địa chất, Khoáng sản

Các phương pháp nghiên cứu, điều tra Địa chất, Khoáng sản đã và đang thực hiện tại Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm

Khối cơ quan Tổng cục có nhiều đổi mới, năng động, sáng tạo...

Đó là phát biểu của Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên tại Hội nghị cán...

Kỷ niệm 35 năm thành lập Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm 1978 - 2013
Hào khí Viêt Nam (Liên đoàn ĐỊa chất Xạ - Hiếm)
Văn nghệ Hội nghị Đại biểu Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm năm 2016
Phân tích mẫu trên thiết bị ORTEC GEM 30

Phân tích mẫu trên thiết bị ORTEC GEM 30

Hệ thống ICP-MS Agilent 7700x
Hệ thống ICP-MS Agilent 7700x
Nghiền mịn mẫu đất đá
Nghiền mịn mẫu đất đá

Hoạt động chuyên môn

Đơn vị trực thuộc

Đăng nhập

Liên kết website

Hình ảnh liên đoàn

Copyrights 2017 Geological Division for Radioactive And Rare Elements. All rights reserved.