Logo
Các phương pháp nghiên cứu, điều tra Địa chất, Khoáng sản

Các phương pháp nghiên cứu, điều tra Địa chất, Khoáng sản đã và đang thực hiện tại Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm

Khối cơ quan Tổng cục có nhiều đổi mới, năng động, sáng tạo...

Đó là phát biểu của Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Tổng Cục trưởng Bùi Vĩnh Kiên tại Hội nghị cán...

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Thành tựu mới trong Địa vật lý lỗ khoan Thằm dò quặng Phóng xạ

Đường cong địa vật lý lỗ khoan đầu tiên (9/1927) do Henri Doll tiến hành, đo điện trở suất biểu kiến của thành hệ tại một...

Kỷ niệm 35 năm thành lập Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm 1978 - 2013
Hào khí Viêt Nam (Liên đoàn ĐỊa chất Xạ - Hiếm)
Văn nghệ Hội nghị Đại biểu Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm năm 2016
Phân tích mẫu trên thiết bị ORTEC GEM 30

Phân tích mẫu trên thiết bị ORTEC GEM 30

Hệ thống ICP-MS Agilent 7700x
Hệ thống ICP-MS Agilent 7700x
Nghiền mịn mẫu đất đá
Nghiền mịn mẫu đất đá

Hình ảnh liên đoàn

Copyrights 2017 Geological Division for Radioactive And Rare Elements. All rights reserved.