Logo

Tin quốc tế

Ngày 22 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Liên Bang Nga, ông Dmitry Medvedev đã ký quyết định bãi bỏ thuế xuất khẩu đối với niken và đồng. Nghị định sẽ có hiệu lực ngay sau khi được công bố chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng 30 ngày.Ngày 22 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Liên Bang Nga, ông Dmitry Medvedev đã ký quyết định bãi bỏ thuế xuất khẩu đối với niken và đồng. Nghị...

Xem chi tiết...

Kỷ niệm 35 năm thành lập Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm 1978 - 2013
Hào khí Viêt Nam (Liên đoàn ĐỊa chất Xạ - Hiếm)
Văn nghệ Hội nghị Đại biểu Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm năm 2016
Ảnh hội nghị

Ảnh hội nghị

Ảnh họp
Ảnh họp
Ảnh kỷ niệm
Ảnh kỷ niệm

Hoạt động chuyên môn

Đơn vị trực thuộc

Thông tin cần biết

Đăng nhập

Văn bản pháp quy

Hình ảnh liên đoàn

Copyrights 2017 Geological Division for Radioactive And Rare Elements. All rights reserved.