Logo

NHỮNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC NHIỆM VỤ NHÀ NƯỚC GIAO

In bài viết

1.Thăm dò mỏ khoáng sản:

-         Thăm dò mỏ đất hiếm phóng xạ Bắc Nậm Xe, Lai Châu.

-         Thăm dò sơ bộ mỏ urani Bình Đường, Nguyên Bình, Cao Bằng.

-         Thăm dò mỏ Urani Pà Lừa- Pà Rồng, Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

- Thăm dò và khai thác thử nghiệm mỏ đất hiếm Nam Nậm Xe.

2.Tìm kiếm đánh giá khoáng sản:

-         Tìm kiếm mỏ đất hiếm Nậm Xe, Lai Châu

-         Tìm kiếm đánh giá mỏ đất hiếm Đông Pao, Lai Châu.

-         Tìm kiếm đánh giá mỏ đất hiếm nhóm nặng Yên Phú, Yên Bái.

-         Tìm kiếm đánh giá tiềm năng đất hiếm vùng Tây Bắc Việt Nam.

-         Tìm kiếm đánh giá vàng dải Thèn Sin- Tam Đường, Lai Châu.

-         Tìm kiếm đánh giá đá phiến lợp Lai Châu.

-         Tìm kiếm urani- thori vùng Thanh Sơn, Phú Thọ.

-         Tìm kiếm urani vùng Suối Chiang, Sơn La.

-         Tìm Kiếm đánh giá urani vùng Nông Sơn, Quảng Nam.

-         Tìm kiếm đánh giá urani mỏ Khe Hoa- Khe Cao, Quảng Nam.

-         Tìm kiếm đánh giá urani vùng Ngọc Kinh- Sườn Giữa, Quảng Nam.

-         Tìm kiếm đánh giá urani vùng Tiên An, Quảng Nam.

-         Tìm kiếm đánh giá urani An Điềm, Quảng Nam.

-         Tìm kiếm đánh giá urani mỏ Pà Lừa, Quảng Nam.

-         Tìm kiếm đánh giá urani vùng Pà Rồng, Quảng Nam.

-         Tìm kiếm đánh giá urani Đông Nam Bến Giằng, Quảng Nam.

-         Đánh giá triển vọng Ta- Nb ở một số vùng có triển vọng Pia Oắc, Phu Hoạt và Bà Nà.

-         Đánh giá tiềm năng urani ở khối nhô Kon Tum và Tú Lệ.

-         Tìm kiếm đánh giá Be- Li vùng Cao Sơn, Cao Lan, Cao Bằng.

-         Kiểm tra chi tiết cụm dị thường Địa vật lý máy bay vùng Ngọc Tụ, Kon Tum.

-         Đánh giá triển vọng quặng chì kẽm và các khoáng sản khác vùng Na Sơn, Suối Thâu, Mỏ Bạc, tỉnh Hà Giang.

-         Đánh giá triển vọng felspat khu Tiên Hiệp- Trà Dương, tỉnh Quảng Nam.

-         Điều tra, đánh giá sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

-         Điều tra, đánh giá khoáng sản đới ven bờ biển từ 0 đến -30m dải Hải Phòng- Quảng Ninh- Sóc Trăng.

-         Đánh giá quặng urani khu Khe Lốt tỉnh Quảng Nam.

-         Đánh giá Felspat vùng Trà My- Tiên Lập tỉnh Quảng Nam.

-         Đánh giá vermiculit khu vực Phố Ràng, Bảo Yên, Lào Cai.

-         Điều tra, đánh giá tiềm năng sa khoáng titan- zircon trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa- Vũng Tàu.

-         Điều tra đánh giá tổng thể tiềm năng tài nguyên quặng bauxit, quặng sắt laterit miền Nam Việt Nam (Khu vực Bình Phước, Đồng Nai).

-         Đánh giá tiềm năng tài nguyên urani Việt Nam.

-         Điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng đất hiếm trên lãnh thổ Việt Nam.

c/ Các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và điều tra cơ bản ĐC KS, môi trường khác:

-         Đo vẽ thành lập Bản đồ Địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Trạm Tấu.

-         Thành lập sơ đồ sinh khoáng và chẩn đoán urani tỷ lệ 1:500.000 lãnh thổ Việt Nam.

-         Điều tra hiện trạng môi trường phóng xạ các mỏ phóng xạ và mỏ có chứa phóng xạ trên lãnh thổ Việt Nam.

-         Thống kê, kiểm kê khoáng sản rắn (trừ VLXD thông thường); đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng và đề xuất biện pháp quản lý.

-         Khoanh định diện tích có chứa khoáng sản độc hại, điều tra hiện trạng môi trường tại các vùng Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội bền vững.

-         Quan trắc môi trường phóng xạ các mỏ khoáng sản.

-         Khoanh định các diện tích khoáng sản độc hại, đánh giá khả năng ảnh hưởng trên lãnh thổ Việt Nam (phần đất liền), phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững.

-         Tham gia thực hiện đề án: Thành lập bản đồ phông bức xạ trên lãnh thổ Việt Nam tỷ lệ 1/1.000.000.

-         Khoanh định chi tiết các diện tích chứa khoáng sản độc hại (nhóm khoáng sản phóng xạ) có khả năng gây hại cho con người để thông báo cho chính quyền địa phương, phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững trên địa bàn các tỉnh Nghệ An và Cao Bằng.

-         Tham gia đề án: Đánh giá chi tiết các diện tích ô nhiễm phóng xạ tự nhiên vùng Tây Bắc việt Nam để thông báo cho UBND cấp tỉnh phối hợp lập kế hoạch và triển khai thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm giảm đến mức thấp nhất tác hại đối với con người.

-         Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước thuộc chương trình KC 01 003, tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ mỗi năm trung bình hoàn thành 01 đề tài cấp Bộ và 2 đề tài KHCN cấp cơ sở trong nghiên cứu ứng dụng KHCN vào lĩnh vực địa chất khoáng sản...

 

NHỮNG NỘI DUNG KHÁC

Kỷ niệm 35 năm thành lập Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm 1978 - 2013
Hào khí Viêt Nam (Liên đoàn ĐỊa chất Xạ - Hiếm)
Văn nghệ Hội nghị Đại biểu Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm năm 2016
Phân tích mẫu trên thiết bị ORTEC GEM 30

Phân tích mẫu trên thiết bị ORTEC GEM 30

Hệ thống ICP-MS Agilent 7700x
Hệ thống ICP-MS Agilent 7700x
Nghiền mịn mẫu đất đá
Nghiền mịn mẫu đất đá

Hoạt động chuyên môn

Đơn vị trực thuộc

Đăng nhập

Văn bản pháp quy

Liên kết website

Hình ảnh liên đoàn

Copyrights 2017 Geological Division for Radioactive And Rare Elements. All rights reserved.