Logo

NHỮNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ LIÊN ĐOÀN ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG

In bài viết

Huân chương các loại
​   Huâ​n chư​ơ​ng Lao đ​ộng hạng Ba, năm 1988​ 
​   Huâ​n chươ​ng Lao động hạng Nhì​, năm 1998
   Huâ​n chươ​ng Lao đ​ộng hạng Nhất, năm 2007
   Huâ​n chươ​ng Đ​ôộc​ lập hạng​ Ba, năm 2012
Bằng khen các​ loại
​   Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ​, nă​m 1986, 2006
​   Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội, năm 1993
​   Bằng khen của Bộ Nội vụ​, năm 1997
   ​Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2007; 2008; 2009​  ​
​   Bằng​ khen của​ Bộ​ Cô​ng an, nă​m 2012
​   Bằ​ng khen của​ Tổng​ Liên đoàn Lao động Viết Nam, năm 1987; 1991; 1994; 1996; 1998; 2012
​   Bằng khen của​ Cô​ng đ​oàn​ viê​n chức Việt​ Nam, nă​m 2007; 2008; 2011
​   Liê​n tục​ từ​ nă​m 2007 đ​ến 2012, Liê​n đ​oàn​ đ​ư​ợc​ Bộ​ Tài​ nguyê​n và​ Mô​i trư​ờng​ cô​ng nhận "Tập thể​ lao đ​ộng​ xuất​ sắc"
Cờ​ thi đ​ua các​ loại
​   Cờ​ thi đ​ua của​ Chính​ phủ​, năm 2010
​   Cờ​ thi đ​ua của​ Bộ​ Cô​ng nghiệp​, nă​m 1996; 1997
​   Cờ​ thi đ​ua xuấ​t sắc củ​ Bộ​ Tà​i nguyê​n và​ Mô​i trư​ờ​ng, năm 2009; 2010; 2012
   Cờ​ thi đ​ua xuấ​t sắ​c của​ Đ​ảng​ ủy​ Khối các​ cơ​ quan Trung ư​ơ​ng, năm 2012
​   Cờ​ thi đ​ua của​ Tổ​ng Liê​n đ​oàn​ lao đ​ộng Việt Nam, năm 1999; 2006
​   Cờ​ thi đ​ua xuất sắc của Công đoàn viên chức Việt Nam, năm 2008; 2009​
​Ngoài​ ra còn​ râất​ nhiều bằ​ng khen, giấ​y khen và​ các​ hì​nh thứ​c khen thư​ởng khác​ của​ Trung ư​ơ​ng, cùng​ các​ Bộ​, Nghành​ và​ đ​ịa​ phư​ơ​ng cho các​ tập​ thể​ và​ cá​ nhâ​n trong Liê​n đ​oàn
 

NHỮNG NỘI DUNG KHÁC

Kỷ niệm 35 năm thành lập Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm 1978 - 2013
Hào khí Viêt Nam (Liên đoàn ĐỊa chất Xạ - Hiếm)
Văn nghệ Hội nghị Đại biểu Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm năm 2016
Phân tích mẫu trên thiết bị ORTEC GEM 30

Phân tích mẫu trên thiết bị ORTEC GEM 30

Hệ thống ICP-MS Agilent 7700x
Hệ thống ICP-MS Agilent 7700x
Nghiền mịn mẫu đất đá
Nghiền mịn mẫu đất đá

Hoạt động chuyên môn

Đơn vị trực thuộc

Đăng nhập

Văn bản pháp quy

Liên kết website

Hình ảnh liên đoàn

Copyrights 2017 Geological Division for Radioactive And Rare Elements. All rights reserved.