Logo

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN

In bài viết

1.     Các phương pháp địa chất:
-         Lộ trình, đo vẽ địa chất.
-         Lấy, gia công, phân tích mẫu các loại.
-         Khoan tay kiểu Úc trong khảo sát, thăm dò các mỏ sa khoáng.
-         Khoan sâu lấy mẫu khoáng sản.
-         Khoan phá mẫu đường kính lớn.
-         Khai đào công trình hào, giếng và các công trình khai đào khác.
2.     Trắc địa:
-         Định tuyến bằng máy.
-         Lập các loại lưới giải tích, lưới khống chế mặt phẳng toạ độ, độ cao.
-         Đo vẽ bản đồ địa hình các tỷ lệ.
-         Trắc địa công trình.
 
3.     Các phương pháp địa vật lý:
-         Đo điện mặt cắt, đo sâu điện, đo điện phân cực kích thích.
-         Đo từ tính.
-         Đo phóng xạ các loại: Xạ mặt đất, xạ công trình, phổ gamma, đo eman, đo dtectơvêt, đo bụi phóng xạ, đo phóng xạ trong các môi trường đất, nước, không khí..
-         Đo karota lỗ khoan các phương pháp điện, từ, xạ, mật độ, đường kính, độ lệch.
-         Điều tra, giám sát môi trường phóng xạ.
 
4.     Các phương pháp địa chất thuỷ văn địa chất công trình:
-         Đo vẽ ĐCTV-ĐCCT các tỷ lệ.
-         Lấy các loại mẫu nghiên cứu ĐCTV-ĐCCT.
-         Bơm nước, đổ nước, ép nước thí nghiệm.
-         Quan trắc ĐCTV- ĐCCT.
-         Làm thí nghiệm ĐCCT ngoài thực địa.
 
5. Phân tích thí nghiệm mẫu các loại.
-         Phân tích hóa.
-         Phân tích quang phổ khối ICP-MS.
-         Phân tích hoạt độ anpha, beta.
-         Phân tích khóang vật, thạch học.

NHỮNG NỘI DUNG KHÁC

Kỷ niệm 35 năm thành lập Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm 1978 - 2013
Hào khí Viêt Nam (Liên đoàn ĐỊa chất Xạ - Hiếm)
Văn nghệ Hội nghị Đại biểu Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm năm 2016
Phân tích mẫu trên thiết bị ORTEC GEM 30

Phân tích mẫu trên thiết bị ORTEC GEM 30

Hệ thống ICP-MS Agilent 7700x
Hệ thống ICP-MS Agilent 7700x
Nghiền mịn mẫu đất đá
Nghiền mịn mẫu đất đá

Hoạt động chuyên môn

Đơn vị trực thuộc

Đăng nhập

Văn bản pháp quy

Liên kết website

Hình ảnh liên đoàn

Copyrights 2017 Geological Division for Radioactive And Rare Elements. All rights reserved.