Logo

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

In bài viết

Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm được thành lập ngày 28 tháng 6 năm 1978 theo Quyết định số: 160/CP của Hội đồng Chính phủ với tên gọi là Liên đoàn Địa chất 10 trực thuộc Tổng cục Địa chất, đến ngày 20 tháng 6 năm 1997 đổi tên là Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm như ngày nay, với nhiệm vụ chủ yếu là nghiên cứu tổng hợp, điều tra tiềm năng khoáng sản xạ hiếm và các nguyên tố đi kèm trên toàn lãnh thổ đất nước.

​       Trong những​ nă​m qua, được sự quan tâ​m lãnh​ đ​ạo​, chỉ​ đ​ạo​ của​ các​ cấp, Bộ​ nghành​, sự​ hợp tác​ của​ các​ Viện​ nghiê​n cứu,  các​ Trư​ờng đ​ại​ học​, các​ Liê​n đ​oàn​ bạn​, các​ nhà​ khoa học​ trong và​ ngoài​ nghành​, sự​ tận tình giúp đỡ của chính quyền và nhân dân các địa phương nơi đóng quân và công tác, Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm đã không ngừng vươn lên và đạt nhiều thành tựu.

​       Trư​ởng thành​ từ​ cơ​ sở​ là​ Đ​oàn​ Địa​ chất​ 35, đ​ến​ nay Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm đã có một cơ ngơi khang trang, có trang thiết bị hiện đại, có các đơn vị trực thuộc và đội ngũ cán bộ khoa học đủ năng lực để đảm nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

NHỮNG NỘI DUNG KHÁC

Kỷ niệm 35 năm thành lập Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm 1978 - 2013
Hào khí Viêt Nam (Liên đoàn ĐỊa chất Xạ - Hiếm)
Văn nghệ Hội nghị Đại biểu Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm năm 2016
Phân tích mẫu trên thiết bị ORTEC GEM 30

Phân tích mẫu trên thiết bị ORTEC GEM 30

Hệ thống ICP-MS Agilent 7700x
Hệ thống ICP-MS Agilent 7700x
Nghiền mịn mẫu đất đá
Nghiền mịn mẫu đất đá

Hoạt động chuyên môn

Đơn vị trực thuộc

Đăng nhập

Văn bản pháp quy

Liên kết website

Hình ảnh liên đoàn

Copyrights 2017 Geological Division for Radioactive And Rare Elements. All rights reserved.